Kısa Öykü Yazarı

Kıyı’da Kitap Eki ve Kafka Okur Fikir, Sanat ve Edebiyat dergilerinde yazdı.