Röportaj Yazıları, 2020

AIMA, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi ve Filiz Ali